Tweet      
nr oferty: 75245 / 2017-12-01
Strona główna
Praca dla informatyków
Staż w departamencie ryzyka rynkowego
Umiejętno¶ci komputerowe:
Opis stanowiska:

Twój wkład:

€˘jeste¶ studentem IV-V roku studiów na kierunku: ekonometria, matematyka, bankowo¶ć lub finanse i rachunkowo¶ć
€˘interesujesz się inżynieri± finansow±, metodami ilo¶ciowymi, pomiarem ryzyka
€˘dobrze posługujesz się pakietem MS Office (Word, Excel, Power Point)
€˘znasz języki SQL i/lub VBA (wskazane)
€˘znasz ¶rodowisko SAS i język 4GL (mile widziane)

Twój dzień w PKO Banku Polskim będzie polegał na:

€˘pracy przy rozwoju systemu pomiaru i raportowania ryzyka rynkowego, płynno¶ci i kredytowego instytucji finansowych
€˘udziale w unikalnych na polsk± skalę projektach wdrożenia nowych aplikacji informatycznych wspomagaj±cych zarz±dzanie ryzykiem
€˘pracy z bazami danych, w szczególno¶ci pod k±tem efektywnego sporz±dzania analiz i raportów
€˘usprawnianiu istniej±cych rozwi±zań analitycznych z wykorzystaniem XLS, VBA, SQL
€˘wsparciu rozwoju metod zarz±dzania ryzykiem płynno¶ci, rynkowym i kredytowym instytucji finansowych w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego
€˘wyznaczaniu miar ryzyka rynkowego, płynno¶ci lub kredytowego instytucji finansowych
€˘monitorowaniu wykorzystania limitów i warto¶ci progowych na ryzyko rynkowe, płynno¶ci lub kredytowe instytucji finansowych
€˘wsparciu w przygotowywaniu analiz poziomu ryzyka opracowywanych na potrzeby kierownictwa Banku
€˘przeprowadzaniu testów statystycznych

Twój zysk:

€˘atrakcyjne wynagrodzenie
€˘elastyczne godziny stażu
€˘udział w interesuj±cych i ambitnych projektach (w tym międzynarodowych) realizowanych we współpracy z ekspertami
€˘zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu bankowo¶ci i finansów w największym banku w Polsce €“ Spółce Skarbu Państwa notowanej na GPW
€˘praca w¶ród młodych i ambitnych specjalistów z dziedziny ryzyka bankowego
€˘merytoryczne wsparcie indywidualnego opiekuna
€˘za¶wiadczenie po zakończeniu praktyki
€˘dla najlepszych €“ możliwo¶ć kontynuacji współpracy


Od lat jeste¶my w czołówce najbardziej poż±danych pracodawców wg rankingów:
€˘UNIVERSUM
€˘AIESEC
€˘Antal International
€˘Solidny Pracodawca


SprawdĽ się i rozwijaj swoj± karierę pod okiem profesjonalistów.Oferujemy:
pko, bank, bp
Wymagania:
Miejsce pracy:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2017-12-01 - 2017-12-30
¬ródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.jobs.pl/oferty/grupa_linguajobpl_junior_it_specialist_malopolskie_20130326_155219
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: