Tweet      
nr oferty: 79408 / 2018-02-13
Strona główna
Praca dla informatyków
Starszy specjalista
Umiejętności komputerowe:
Systemy operacyjne: Unix/Linux,
Opis stanowiska:

Warunki pracy


Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa);
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
Elastyczne godziny pracy.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Zakres zadań • koordynacja prac związanych z technicznym utrzymaniem Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów w celu zapewnienia ciągłości jego działania i dostępności usług;

 • koordynowanie i nadzór pracą osób (pracownicy firm zewnętrznych) wykonujących zadania w zakresie utrzymania Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów;

 • udział w pracach dotyczących budowy i rozwoju systemów teleinformatycznych wykorzystywanych dla potrzeb tworzenia Wspólnej Infrastruktury Państwa;

 • realizacja procesów i zadań związanych z bezpieczeństwem systemów funkcjonujących na infrastrukturze ZIR;

 • koordynowanie od strony technicznej prac związanych z podłączaniem użytkowników zewnętrznych do systemów teleinformatycznych, rejestrów i ewidencji na ZIR;

 • współpraca z komórkami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie funkcjonowania i utrzymania sieci oraz systemów teleinformatycznych w obszarze związanym z rejestrami i ewidencjami prowadzonymi przez Ministra Cyfryzacji.

Wymagania:

Wymagania niezbędne


wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;

 • znajomość działania i budowy systemów teleinformatycznych;

 • umiejętność organizacji pracy własnej;

 • umiejętność współpracy w zespole;

 • umiejętność skutecznego komunikowania się;

 • umiejętność analitycznego myślenia;

 • zorientowanie na osiągnięcie celu;

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe • szkolenia w zakresie administrowania systemami Unix/Linux, AIX, systemami bazodanowymi, serwerami aplikacyjnymi, zarządzaniem Data Center;

 • przeszkolenie w zakresie ITIL v.3.

Miejsce pracy:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-02-13 - 2018-02-26
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.jobs.pl/oferty/grupa_doradcza_profesja_programista_php_malopolskie_20130624_131809
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: