Tweet      
nr oferty: 77561 / 2018-01-11
Strona główna
Praca dla informatyków
Starszy Specjalista w Dziale Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w Gabinecie Prezesa Funduszu
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Wymiar etatu: 1 etatMiejsce wykonywania pracy: WarszawaGłówne obowiązki: • administrowanie centralnym systemem informatycznym wspierającym procesy Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizowane wNarodowym Funduszu Zdrowia;

 • administrowanie centralnym systemem informatycznym służącym do oznaczania aktywów informacyjnych zgodnie zobowiązującą wNarodowym Funduszu Zdrowia Klasyfikacją Informacji;

 • współpraca zDepartamentem Informatyki wszczególności wzakresie Polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, Polityki zarządzania ciągłością działania (plany ciągłości działania).Oferujemy:

Wymagane dokumenty: • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się ozatrudnienie;

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 • podpisany list motywacyjny;

 • podpisane CV;

 • kopie dokumentów potwierdzające: minimum 6 lat pracy zawodowej, wprzypadku wykształcenia średniego lub minimum 4 lata pracy zawodowej wprzypadku wykształcenia wyższego; wobu przypadkach konieczność udokumentowania okresów pracy na podstawie stosunku pracy, atakże okresy aktywności zawodowej wynikające zumów, do których stosuje się przepisy ozleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;

 • podpisane oświadczenie otreści - €žWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych wmojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie zustawą zdnia 29.08.1997 r. oochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 zpóźn. zm.).


Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia zsiedzibą wWarszawie przy ul.Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie art. 24 ust. 1 i25 ust.1 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. oochronie danych osobowych Dz. U. z2016 r. poz. 922).Informacja ometodach itechnikach naboru: • weryfikacja ofert pod względem formalnym ispełnienia wymagań wskazanych wogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr iSzkoleń;

 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może wszczególności stosować następujące narzędzia itechniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, testwiedzy iumiejętności oraz zadania symulacyjne.


Informacje dodatkowe dotyczące naboru: • Kandydaci proszeni są opodanie numeru telefonu iadresu poczty elektronicznej;

 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani dokolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu onaborze;

 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub zapomocą poczty elektronicznej oterminie imiejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;

 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą otym informowani.

Wymagania:

Wykształcenie: średnie lub wyższe (w obu przypadkach pożądane kierunki informatyczne)


Wymagania konieczne: • minimum 6 lat pracy zawodowej wprzypadku wykształcenia średniego;

 • minimum 4 lata pracy zawodowej wprzypadku wykształcenia wyższego;

 • znajomość zasad budowy ifunkcjonowania sieci TCP/IP;

 • znajomość relacyjnych baz danych;

 • doświadczenie wzakresie identyfikacji ioceny ryzyka utraty bezpieczeństwa informacji;

 • doświadczenie wzakresie administrowania systemami IT;

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera wzakresie pakietu MS Office;

 • znajomość języka angielskiego wzakresie terminologii informatycznej;

 • wymagane kompetencje: umiejętność myślenia analitycznego ikoncepcyjnego, dobra organizacja pracy, umiejętność planowania, komunikatywność, skuteczność wdziałaniu, umiejętność pracy wzespole.


Wymagania pożądane: • znajomość technologii ochrony informacji, wtym protokołów szyfrowania izabezpieczania danych;

 • znajomość bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych oraz narzędzi specjalistycznych dotyczących bezpieczeństwa informatycznego;

 • doświadczenie wprowadzeniu audytów systemów teleinformatycznych ibezpieczeństwa IT;

 • znajomość normy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 (SZBI);

 • znajomość normy systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301 (SZCD).

Miejsce pracy:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-01-11 - 2018-01-25
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.praca.pl/c-net-developer_277618.html
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: