Tweet      
nr oferty: 92769 / 2018-09-13
Strona główna
Praca dla informatyków
Specjalista
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- nietypowe godziny pracy,
- obsługa klientów wewnętrznych i zewnętrznych,
- krajowe wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Zarządzanie stacjami klienckimi w środowisku domenowym w oparciu o Domenę Microsoft Serwer.
 • Udział w zarządzaniu zasobami sieci teleinformatycznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego w celu sprawowania bieżącego nadzoru i zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną i bezpieczeństwem teleinformatycznym.
 • Udział w administrowaniu serwerami w środowisku domenowym MS Active Directory oraz Linux w celu zapewnienia ich bezawaryjnej i bezpiecznej pracy.
 • Zapewnienie użytkownikom systemów informatycznych Urzędu dostępu do zasobów teleinformatycznych Urzędu.
 • Udział we wdrażaniu nowych rozwiązań informatycznych na potrzeby Urzędu.
 • Udział w realizacji inwestycji w zakresie sprzętu informatycznego i systemów informatycznych.
 • Udział w tworzeniu i aktualizacji procedur dotyczących obszaru wykorzystania technologii informatycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci, przechowywanych danych, dostępu użytkowników do systemu teleinformatycznego.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze informatycznym lub administrowania systemami
 • Przeszkolenie z zarządzania serwerami opartymi o platformę Windows minimum 2008/2012 Server
 • Znajomość najnowszych rozwiązań z zakresu wirtualizacji środowisk serwerowych i aplikacyjnych z wykorzystaniem VMWare i HYPER-V
 • Wiedza dotycząca nowych technologii informatycznych i umiejętność zastosowania ich w praktyce
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Tajne" lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne, umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie specjalistyczne dla administratorów niejawnych systemów teleinformatycznych
 • Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
Miejsce pracy:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-09-13 - 2018-09-26
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.praca.pl/doradca-klienta-ze-znajomoscia-j-niemieckiego-badz-litewskiego_332782.html
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: