Tweet      
nr oferty: 92766 / 2018-09-14
Strona główna
Praca dla informatyków
Młodszy informatyk
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Praca w budynku 7-piętrowym, wyposażonym w windy, dostosowanym do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Planowanie rozwoju podległej infrastruktury informatycznej oraz wydatków na utrzymanie i rozwój informatyki w Izbie Administracji Skarbowej i podległych jednostkach organizacyjnych oraz analizowanie wykonania wydatków budżetowych w stosunku do planu finansowego w celu bieżącego monitorowania wydatkowania środków budżetowych w celu zapewnienia ciągłości działania jednostek.
 • Wykonywanie prac związanych z tworzeniem, modyfikacją i aktualizacją dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz procedur, instrukcji w zakresie zarządzania bezpieczeństwa systemów informatycznych w Izbie Administracji Skarbowej i podległych jednostkach organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego.
 • Efektywne zarządzanie oprogramowaniem komputerowym i licencjami, utrzymanie wzorców konfiguracyjnych stacji roboczych oraz projektowanie, wdrażanie oraz utrzymanie zabezpieczeń danych i systemów teleinformatycznych zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego.
 • Nadzór nad zarządzaniem realizacją polityki kopii bezpieczeństwa danych zgromadzonych w lokalnych systemach informatycznych w Izbie Administracji Skarbowej i podległych jednostkach organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego.
 • Udział w opracowywaniu dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego.
 • Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu dostarczenia informacji dla potrzeb Kierownictwa i innych instytucji oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.
 • Udział w opracowaniu i utrzymaniu standardów dotyczących oprogramowania w Izbie Administracji Skarbowej i podległych jednostkach organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego.
 • Współpraca z komórką bezpieczeństwa i ochrony informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w Izbie Administracji Skarbowej i podległych jednostkach organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • Znajomość procedury administracyjnej i przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość organizacji pracy urzędów skarbowych
 • Znajomość informatycznego systemu podatkowego i innych użytkowanych lokalnie i centralnie aplikacji (SZD, TREZOR)
Miejsce pracy:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-09-14 - 2018-09-24
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.praca.pl/konsultant-ds-pomocy-technicznej-z-j-niemieckim-lub-francuskim_332707.html
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: