Tweet      
nr oferty: 99130 / 2019-01-04
Strona główna
Praca dla informatyków
Kierownik oddziału
Umiejętności komputerowe:
Programowanie: PHP,
Bazy danych: MySQL, MS Access,
Opis stanowiska:

Warunki pracy

- Praca biurowa przy komputerze
- Obsługa techniczna i serwisowanie systemów teleinformatycznych
- Praca w pomieszczeniach o dużym stopniu nasycenia w urządzenia techniczne i elektryczne
- Sztuczne oświetlenie
- Praca na V piętrze budynku magazynowego, nieprzystosowanego dla osób
niepełnosprawnych, brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich


Zakres zadań

 • Koordynowanie zadań związanych z organizacją prac oddziału w celu sprawnego działania Archiwum
 • Sporządzanie planów pracy, sprawozdań, zestawień i analiz w zakresie przedmiotu działania oddziału w celu sprawnego działania Archiwum
 • Wykonywanie działań z zakresu kontroli zarządczej dla zapewnienia realizacji celów i zasad w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy
 • Administrowanie siecią komputerową w celu zapewnienia realizacji celów i zadań Archiwum Akt Nowych
 • Wdrażanie polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego w celu zapewnienia realizacji celów i zadań Archiwum Akt Nowych
 • Sprawowanie opieki technicznej nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym w celu zapewnienia realizacji celów i zadań Archiwum Akt Nowych.
 • Budowanie i administrowanie aplikacji bazodanowych, wdrażanie projektów informatycznych w celu rozwoju systemu informatycznego Archiwum Akt Nowych
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku informatycznym
 • Znajomość struktury i organizacji AAN
 • Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Znajomość systemu backupu
 • Znajomość systemów operacyjnych
 • Znajomość sprzętu sieciowego i zagadnień związanych z budową sieci LAN, WAN
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci
 • Znajomość baz danych m.in. MySQL, MS Access
 • Znajomość języka programowania PHP, języka zapytań SQL
 • Znajomość kontrolera domeny Active Directory
 • Zajomość środowiska wirtualizacji m.in. Vmware
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Miejsce pracy:
  Warszawa, mazowieckie, Polska
  Branża:
  Internet/E-Commerce
  Oferta ważna:
  2019-01-04 - 2019-01-21
  Źródło: praca.pl
  Nasz partner Praca.pl
  Link do oferty: http://www.praca.pl/sap-pp-qm-consultant_469155.html
  E-mail kontaktowy:
  Telefon kontaktowy:
  Osoba kontaktowa: