Tweet      
nr oferty: 92762 / 2018-09-14
Strona główna
Praca dla informatyków
Główny specjalista
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
€˘ proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5 434,14 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,9,
€˘ dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
€˘ umowę o pracę,
€˘ trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych,
€˘ pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa,
€˘ możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.30-9.00,

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
€˘ obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
€˘ praca przy komputerze,
€˘ opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/

Zakres zadań

 • Uczestniczenie w pracach projektowych i wytwórczych związanych z wprowadzaniem nowych systemów informatycznych lub rozbudową istniejących, w tym: projektowanie architektury systemu, projektowanie interfejsu graficznego systemu, wytwarzanie oprogramowania w technologii IBM Lotus Domino, przeprowadzanie testów i odbiorów wprowadzanych rozwiązań.
 • Wdrażanie systemów informatycznych dla potrzeb organizacji w zakresie: planowania przedsięwzięcia, konfiguracji warstwy aplikacji, wytwarzania oprogramowania, dokumentacji eksploatacyjnej oraz wsparcia użytkowników.
 • Zapewnienie dostępności i niezawodności działania wdrożonych systemów informatycznych, w tym administrowanie systemami w warstwie aplikacji (m.in. zapewnianie jakości danych, zarządzanie uprawnieniami, etc.), bieżące wspieranie użytkowników w zakresie obsługi systemów IT, koordynowanie i monitorowanie zewnętrznych usług serwisowych, obsługiwanie błędów/ nieprawidłowości systemów IT
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego doświadczenia w zakresie projektowania, analizy oraz wdrażania systemów teleinformatycznych w zakresie programowania systemów teleinformatycznych w technologii IBM Lotus Domino, w zakresie administrowania systemami informatycznymi
 • umiejętność tworzenia systemów teleinformatycznych w technologii IBM Lotus Domino
 • znajomość metod i narzędzi wspierających przeprowadzanie prac analitycznych, projektowych oraz testów narzędzi informatycznych
 • znajomość języka SQL oraz baz danych
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie informatyzacji państwa
 • kompetencje: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość metodyk zarządzania projektami
 • umiejętność tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych
 • znajomość UML
Miejsce pracy:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-09-14 - 2018-09-29
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.praca.pl/customer-service-advisor-with-french-or-german_332796.html
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: