Tweet      
nr oferty: 92760 / 2018-09-14
Strona główna
Praca dla informatyków
Główny specjalista
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Praca w terenie;
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
Zagrożenie korupcją;
Elastyczne godziny pracy;

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Określanie poziomu reakcji na incydenty bezpieczeństwa w węźle krajowym, w celu zapewnienia funkcjonowania bezpiecznej tożsamości cyfrowej.
 • Prowadzenie kontroli w podmiotach integrujących się z węzłem krajowym - analiza, przetwarzanie i sporządzanie dokumentacji z tej kontroli w celu zweryfikowania, czy podmiot zintegrowany z WK jest zgodny z przepisami ustawy o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej, rozporządzeniem eIDAS oraz polityką bezpieczeństwa dla węzła krajowego.
 • Kierowanie i nadzór nad sprawami związanymi z naruszeniem bezpieczeństwa systemów identyfikacji elektronicznej objętych krajowym schematem identyfikacji i uwierzytelniania.
 • Udział w pracach zespołu projektowego w celu określenia jednolitych kryteriów merytorycznych kontroli w zakresie działania schematu identyfikacji elektronicznej.
 • Współpraca z organami państwa, instytutami badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym w celu zapewnienia funkcjonowania wygodnej i bezpiecznej tożsamości cyfrowej w Polsce, w tym: a) śledzenie zmian organizacyjnych i technologicznych w identyfikacji elektronicznej i usługach zaufania, b) merytoryczna obsługa kierowanych do MC podań, wniosków i petycji dotyczących ulepszenia funkcjonowania identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania związanych z tożsamością cyfrową, c) podejmowanie inicjatyw realizacji prac rozwojowych w obszarze tożsamości cyfrowej.
 • Nadzór nad sprawami związanymi z naruszeniem bezpieczeństwa systemów identyfikacji elektronicznej objętych krajowym schematem identyfikacji i uwierzytelniania.
 • Prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z zapewnieniem funkcjonowania węzła identyfikacji umożliwiającego sprzężenie krajowej infrastruktury identyfikacji elektronicznej z infrastrukturami służącymi do identyfikacji elektronicznej innych państw członkowskich UE, w celu sprzężenia krajowej infrastruktury identyfikacji elektronicznej z innymi państwami UE.
 • Przygotowywanie wkładów do projektów odpowiedzi na pisma kierowane do Ministra w zakresie kompetencji Wydziału. Opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie kompetencji Wydziału. Merytoryczna ocena inicjatyw oraz projektów aktów prawnych ustalających zasady lub sposoby wykorzystywania tożsamości cyfrowej.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie o profilu systemy informatyczne lub informatyka lub teleinformatyka lub telekomunikacja lub elektronika
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania informacji, planowania i rozbudowy infrastruktury technicznej pod kątem bezpieczeństwa;
 • znajomość ustaw: o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych;
 • znajomość ustaw: Prawo telekomunikacyjne, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o kontroli w administracji rządowej;
 • znajomość e-administracji, bezpieczeństwa informacji;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • zorientowanie na osiągnięcie celów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kontroli;
 • znajomość krajowych i międzynarodowych zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz polityki krajowej i europejskiej w tym zakresie;
 • Kursy z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • szkolenie z norm ISO/IEC serii 27000;
 • szkolenie z ITIL;
 • szkolenie z zasad prowadzenia kontroli/audytu
Miejsce pracy:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-09-14 - 2018-09-25
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.jobs.pl/oferty/hays_poland_sp_z_oo_inzynier_ds_telekomunikacji_telecoms_engineer_podkarpackie_20131015_104033
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: