Tweet      
nr oferty: 87402 / 2018-06-12
Strona główna
Praca dla informatyków
Główny specjalista
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); zagrożenie korupcją w związku z udziałem w pracach komisji przetargowych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Zakres zadań

 • Planowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie wdrażania działań wynikających z wytycznych Polityki Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni RP w Ministerstwie Finansów oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.
 • Testowanie i weryfikowanie wprowadzanych zabezpieczeń i standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego w obszarze cyberprzestrzeni Ministerstwa Finansów i w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.
 • Uczestniczenie w identyfikacji zagrożeń, analizie ryzyka i współpraca w rozwiązywaniu incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego w obszarze cyberprzestrzeni MF i w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.
 • Określanie strategii ochrony cyberprzestrzeni w obszarze Ministerstwa Finansów i w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.
 • Reprezentowanie Ministra Finansów i uczestniczenie w spotkaniach międzyresortowych zespołów w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
 • Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych oraz w opracowaniu specyfikacji technicznych dla postępowań przetargowych związanych z udzieleniem przez Ministerstwo Finansów zamówień publicznych.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Wiedza z zakresu Polityki Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni RP
 • Wiedza z zakresu PKI (Infrastruktura klucza publicznego)
 • Znajomość metod wykrywania i postępowania z podatnościami systemów IT
 • Znajomość zagadnień technicznych z zakresu sieci LAN/WAN i systemów operacyjnych Linux/Windows
 • Znajomość zagadnień architektury systemów informatycznych
 • Znajomość norm w zakresie grupy bezpieczeństwa informacji ISO 27000
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie:
 • zagadnień związanych z wykrywaniem włamań i ochrony do systemów teleinformatycznych,
 • prowadzenia projektów informatycznych,
 • zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci,
 • urządzeń Firewall/VPN.
 • Znajomość metod wykrywania i postępowania z podatnościami
 • Znajomość technologii i produktów z zakresu bezpieczeństwa IT
 • Znajomość technik przełamywania zabezpieczeń w systemach IT i metod ich przeciwdziałania w obszarze kompetencyjnym pracownika
Miejsce pracy:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-06-12 - 2018-06-29
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.praca.pl/programista-aplikacji-mobilnych_312972.html
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: