Tweet      
nr oferty: 77178 / 2018-01-07
Strona główna
Praca dla informatyków
Główny specjalista
Umiejętności komputerowe:
Internet: XML,
Bazy danych: Oracle,
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Analiza procesów biznesowych w kontekście wykorzystania rozwiązań finansowych w obszarze rozliczeń i płatności w ramach Krajowego Systemu Poboru Opłat;
 • Wykonywanie prac administracyjnych związanych z wykorzystaniem rozwiązań finansowych w obszarze rozliczeń i płatności w zakresie realizacji przejęcia przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego Krajowego Systemu Poboru Opłat;
 • Uczestniczenie w procesach związanych z przejęciem przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego Krajowego Systemu Poboru Opłat w przedmiotowym zakresie;
 • Wytwarzanie oraz uzupełnianie dokumentacji administracyjnej związanej z funkcjonowaniem, utrzymaniem i rozwojem rozwiązań finansowych w obszarze rozliczeń i płatności w ramach Krajowego Systemu Poboru Opłat;
 • Uczestniczenie w komisjach przetargowych w zakresie wsparcia merytorycznego.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania i utrzymania informatycznych systemów finansowych
 • Znajomość baz SQL/Oracle
 • Znajomość metod i narzędzi administrowania aplikacjami i bazami danych
 • Znajomość technik testowania oprogramowania
 • Znajomość systemów informatycznych związanych z rozliczaniem płatności
 • Znajomość XML
 • Podstawowa wiedza z zakresu procesów biznesowych zachodzących w systemach płatności
 • Język obcy: znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
 • Myślenie analityczne, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na klienta, współpraca w zespole, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość metodologii ITIL
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Język obcy: znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
Miejsce pracy:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-01-07 - 2018-01-19
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.hays.pl/szukam-pracy/JOB_987913?jobSource=XMLFeed
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: