Tweet      
nr oferty: 75243 / 2017-12-01
Strona główna
Praca dla informatyków
Główny specjalista
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), w przypadku wystąpienia awarii - konieczność przyjazdu do pracy w godzinach nocnych i święta,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją (udział w postępowaniach przetargowych).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • projektowanie, budowanie i rozwijanie architektury sieciowo-serwerowej w oparciu o protokoły TCP/IP,
 • implementowanie, wdrażanie i monitorowanie mechanizmów protekcji, przełączania ruchu z uwzględnieniem specyfiki środowiska sieci operatorskich IP/MPLS oraz samodzielne wykonywanie czynności administracyjnych i utrzymaniowych,
 • wykonywanie analiz i proponowanie rozwiązań optymalizacji procesów związanych z wydajnością i obsługą ruchu w sieci operatorskiej oraz dokonywanie samodzielnej rekonfiguracji,
 • zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie rozbudowy lub modernizacji produkcyjnej sieci operatorskiej (IP/MPLS) i systemów teleinformatycznych,
 • opracowywanie koncepcji rozwoju architektury sieci IP/MPLS zgodne z wytycznymi i standardami sieci operatorskich,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powoływanych w związku z realizowanymi projektami dot. zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby krytycznych systemów Policji,
 • przeprowadzanie analiz przestrzegania wytycznych i standardów w zakresie wdrożonej architektury sieciowej i problematyki optymalizacji wykorzystania pasma,
 • współpraca ze specjalistami z dziedziny IT €“ inżynierami innych służb, pracownikami firm zewnętrznych w ramach zawartych umów.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym i/lub telekomunikacyjnym i/lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z ww. kierunków,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat doświadczenia w samodzielnym administrowaniu produkcyjnymi sieciami TCP/IP oraz systemami Linux/Unix,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą €žtajne€ lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej zaawansowanych rozwiązań sieciowych i systemowych,
 • umiejętność praktycznej implementacji rozwiązań oraz technologii w obszarze środowisk serwerowo-aplikacyjnych,
 • umiejętność samodzielnego administrowania produkcyjnymi sieciami i systemami,
 • kreatywność,
 • zdolność szybkiego podejmowania decyzji,
 • samodzielność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność logicznego argumentowania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu specjalistycznej wiedzy technicznej w oparciu o protokoły TCP/IP oraz zakresu praktycznej znajomości sprzętu i rozwiązań Cisco opartych o technologię IP/MPLS oraz zagadnień bezpieczeństwa sieciowego i systemowego.
Miejsce pracy:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2017-12-01 - 2017-12-11
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.jobs.pl/oferty/grupa_linguajobpl_mlodszy_specjalista_ds_aplikacji_ms_office_i_programow_graficznych_z_j_niemieckim_dolnoslaskie_20130326_155225
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: