Tweet      
nr oferty: 87401 / 2018-06-12
Strona główna
Praca dla informatyków
Analityk
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek wyposażony w windę,
- toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- brak schodołazu,
- drzwi nie odpowiedniej szerokości (niedostosowane dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • selekcja podmiotów z wykorzystaniem narzędzi data mining,
 • przeprowadzanie analiz jednostkowych w odniesieniu do podmiotów wyselekcjonowanych w oparciu o analizy bazodanowe,
 • sporządzanie indywidualnych wniosków w celu określenia kierunków oraz zakresu podejmowanych działań przez właściwe organy,
 • weryfikacja jakości, spójności i miarodajności danych wykorzystywanych w analizach bazodanowych,
 • specyfikacja czynników ryzyka mogących mieć wpływ na efekty analiz,
 • sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawa podatkowego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • zdolność łączenia danych z różnych źródeł i wyciągania z nich wniosków,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dobra organizacja pracy własnej i dokładność w działaniu,
 • samodzielność, poszukiwanie rozwiązań złożonych zagadnień,
 • łatwość komunikacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • praktyczna znajomość struktur bazodanowych,
 • znajomość języka SQL,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Miejsce pracy:
Sopot, pomorskie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-06-12 - 2018-06-26
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.praca.pl/doradca-klienta-z-j-litewskim_312587.html
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: