Tweet      
nr oferty: 96338 / 2018-11-07
Strona główna
Praca dla informatyków
Informatyk
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno €“ biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej €“ praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, kontakt z klientem zewnętrznym. Praca w systemie 8 godzinnym, może wystąpić potrzeba pracy w systemie zmianowym 12/24 przez dłuższy okres czasu
Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w jednym czterokondygnacyjnym budynku biurowym (dźwig osobowy). Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności administratora serwerów w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie i Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu, prowadzenie dokumentacji związanej z administrowanymi systemami oraz instalacja nowych wersji oprogramowania i poprawek,
 • utrzymanie w ciągłości działania infrastruktury i eksploatowanych systemów informatycznych,
 • utrzymanie wsparcia w zakresie zarządzania systemami operacyjnymi oraz innym oprogramowaniem (instalacja, aktualizacja, i rozwiązywanie problemów),
 • zarządzanie usługami informatycznymi (poczta, bazy danych, MS AD), wdrażanie nowych rozwiązań i usług,
 • zarządzanie i nadzorowanie bazy techniczno €“ systemowej (serwery, urządzenia komputerowe, urządzenia wejścia/wyjścia) oraz instalacja i konfiguracja,
 • szkolenie i wspieranie pracowników w zakresie zasad korzystania z systemów komputerowych,
 • rozwijanie systemów informatycznych na potrzeby jednostek administracji skarbowej
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 3 miesiące doświadczenia w obszarze lub projektach IT
 • Podstawowa wiedza z zakresu budowy sprzętu komputerowego, powszechnie stosowanych systemów operacyjnych, funkcjonowania sieci komputerowych
 • Znajomość języków obcych - język angielski na poziomie komunikacji
 • Umiejętność pracy w zespole, współpraca z innymi pracownikami, dzielenie się wiedzą oraz informacjami. Zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu. Pracownik zajmujący dane stanowisko pracy powinien dostrzegać różnice zdań, omawiać problemy i starać się łagodzić konflikty
 • Asertywność oraz umiejętność przekonywania. Umiejętność konsultacji kwestii drażliwych, kierowania zespołem (w tym rozwiązywania konfliktów w zespole, motywowania pracowników)
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych oraz znajomość systemów operacyjnych Windows, Linux
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie: autoryzowane szkolenia z zakresu zagadnień informatycznych, administracji systemami informatycznymi
 • Znajomość serwerowych systemów operacyjnych Windows, Linux w stopniu umożliwiającym administrowanie
 • Znajomość relacyjnych baz danych
 • Umiejętność diagnozowania oraz usuwania prostych awarii sprzętu komputerowego
Miejsce pracy:
Przemyśl, podkarpackie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-11-07 - 2018-11-17
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.praca.pl/konsultant-miedzynarodowego-helpdesk_455338.html
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: