Tweet      
nr oferty: 93954 / 2018-10-07
Strona główna
Praca dla informatyków
Informatyk
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne z kontrahentami i dostawcami towarów i usług w zakresie działania Oddziału .
Zagrożenie korupcją.
Nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury).
Wysiłek fizyczny.
Dyspozycyjność: praca również poza godzinami pracy urzędu, w tym w dni wolne; praca w terenie €“ obsługa multimediów w różnych warunkach atmosferycznych.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.
Warunki architektoniczne stanowiska pracy: brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych w dostępie do stanowiska pracy.

Zakres zadań

 • Realizuje zgłoszenia incydentów z zakresu awarii sprzętu, aplikacji i oprogramowania oraz obsługi technicznej konferencji.
 • Dokonuje podstawowych napraw sprzętu informatycznego, użytkowanego przez pracowników serwisowanych wydziałów OUW oraz wspiera użytkowników w zakresie działania aplikacji.
 • Pełni funkcję administratora technicznego dedykowanych systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie . Nadzoruje legalność wykorzystywanego oprogramowania.
 • Obsługuje multimedia w Urzędzie. Przygotowuje sale konferencyjne do narad, spotkań, wideokonferencji . Realizuje nagłośnienia imprez wewnętrznych i zewnętrznych - również poza godzinami pracy urzędu i w dni wolne.
 • Obsługuje infrastrukturę telekomunikacyjną, w szczególności przemieszczenia telefonów, konfigurację, diagnostykę i drobne naprawy wewnętrznej sieci telefonicznej .
 • Wykonuje lub adaptuje projekty informatyczne i inne przedsięwzięcia na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wymagające wykorzystania zaawansowanych technik informatycznych.
 • Współpracuje z Oddziałami Urzędu np. ds. zamówień publicznych w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień teleinformatycznych.
 • Współpracuje z firmami zewnętrznymi, dostawcami usług teleinformatycznych .
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Przeszkolenie w zakresie: €˘ administrowania stacjami roboczymi z systemami Windows; €˘ norm, dobrych praktyk, metodologii i zaleceń w obszarze polityki bezpieczeństwa, świadczenia usług informatycznych oraz wytwarzania i eksploatacji oprogramowania ; €˘ obsługi multimediów;€˘ zarządzania i obsługi urządzeń łączności.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym €“ czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej, literatury technicznej, oraz umożliwiający korespondencje mailową z wsparciem technicznym.
 • Znajomość przepisów związanych z Informatyzacją Podmiotów Realizujących Zadania Publiczne.
 • Znajomość prawodawstwa w zakresie ochrony wartości intelektualnej w tym legalności oprogramowania.
 • Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Znajomość ustaw o : służbie cywilnej ; wojewodzie i administracji rządowej w województwie ; Kodeks Postępowania Administracyjnego .
 • Dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz szkolenia z zakresu teleinformatyki.
 • Kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu metod wsparcia użytkownika biznesowego, zasad komunikacji.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średnim - pozwalającym na kontakty telefoniczne z wsparciem technicznym.
Miejsce pracy:
Opole, opolskie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-10-07 - 2018-10-19
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.hays.pl/szukam-pracy/JOB_1000431?jobSource=XMLFeed
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: