Tweet      
nr oferty: 77692 / 2018-01-12
Strona główna
Praca dla informatyków
Informatyk
Umiejętności komputerowe:
Internet: DNS,
Bazy danych: MS SQL, MySQL,
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Współpraca z klientem zewnętrznym, Zagrożenie korupcją. Wystąpienia publiczne związane z prowadzeniem szkoleń dla pracowników. Praca w terenie
(9 oddziałów terenowych). Gotowość do krajowych wyjazdów. Praca na wysokości do 3 metrów. Prowadzenie samochodu służbowego kat. B.
Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Biuro usytuowane na 1 piętrze. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd.

Zakres zadań

 • administrowanie serwerami i systemami informatycznymi urzędu, instalacja oprogramowania na serwerach, nadawanie uprawnień do systemów informatycznych WIORiN w Opolu,
 • wykonywanie i ewidencjonowanie kopii bezpieczeństwa serwerów w celu zapewnienia odtworzenia danych po ewentualnej awarii systemu informatycznego,
 • monitorowanie oprogramowania antywirusowego i ochrona cyberprzestrzeni,
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej,
 • instalowanie i konfigurowanie nowych komputerów, drukarek oraz innego sprzętu komputerowego,
 • bieżąca pomoc użytkownikom w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego i obsługi oprogramowania,
 • nadzór nad legalnością oprogramowania oraz prowadzenie jego ewidencji,
 • administrowanie siecią komputerową, sprawowanie nadzoru nad podpisami elektronicznymi, certyfikatami,
 • nadzór nad umowami dotyczącymi usług telekomunikacyjnych (Internet, telefony stacjonarne, telefony GSM),
 • administrowanie stroną internetową Inspektoratu oraz BIP, platformą ePUAP oraz Opolską Platformą Cyfrowy Urząd.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • najomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • znajomość ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
 • znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość przepisów KPA,
 • dobra znajomość DNS oraz DHCP,
 • dobra znajomość zagadnień sieciowych LAN,VPN,
 • znajomość platformy ePUAP,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym rozumieć dokumentację techniczną,
 • znajomość MySQL,
 • znajomość zagadnień związanych z kopiami bezpieczeństwa,
 • dobra znajomość administracji systemami z rodziny Windows,
 • dobra znajomość administracji systemami serwerowymi Linux,
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • dobra znajomość Microsoft Outlook,
 • znajomość technologii wirtualizacji,
 • dobra orientacja w produktach branży informatycznej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • rzetelność,
 • terminowość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ról Windows Server,
 • znajomość MS SQL Server,
 • znajomość phpMy Admin,
 • znajomość programu Płatnik,
 • znajomość oprogramowania z linii Progman,
 • doświadczenie w pracy z macierzami dyskowymi,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • odporność na stres,
Miejsce pracy:
Opole, opolskie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-01-12 - 2018-01-22
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.jobs.pl/oferty/grupa_linguajobpl_mlodszy_specjalista_ds_aplikacji_ms_office_z_j_niemieckim_dolnoslaskie_20130515_131924
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: