Tweet      
nr oferty: 83165 / 2018-04-13
Strona główna
Praca dla informatyków
Starszy informatyk
Umiejętności komputerowe:
Bazy danych: MS SQL, PostgreSQL,
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zdań:
praca w systemie 8 godzinnym od poniedziałku do piątku z możliwością przedłużenia czasu pracy do 12 godzin, konieczność telefonicznej i bezpośredniej obsługi użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych (urzędy, instytucje, autorzy programów komputerowych, dostawcy towarów i usług). Praca pod presją czasu i czynników stresujących, w warunkach zagrożonych korupcją.
Częste wyjazdy służbowe w obrębie Krakowa i województwa małopolskiego - budynki bez ułatwień architektonicznych. Wymagana sporadycznie sprawność fizyczna związana z obsługą sprzętu IT (podnoszenie, wnoszenie/ znoszenie po schodach, załadunek, rozładunek z samochodu sprzętu IT: drukarki, komputery, monitory przenoszenie, rozłączanie/ podłączanie w miejscach trudno dostępnych: pod biurkami, za szafkami, za regałami, manualne czyszczenie/ konserwacja/ naprawy/ demontaż/ montaż sprzętu IT ).

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno- biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); możliwe krajowe wyjazdy służbowe.
Pomieszczenia zakładu pracy nie uwzględniają potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt wyposażony jest w dźwig osobowy oraz toalety na każdym piętrze. Dojście do budynku poprzez schody zewnętrze. Stanowiska pracy znajdują się w pomieszczeniach biurowych z dostępem do światła dziennego jak i sztucznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres zadań

 • Administruje lokalnymi systemami informatycznymi w urzędach, w tym utrzymuje ciągłość działania systemów informatycznych, zapewnia odpowiednią wydajność systemów, instaluje nowe wydania i poprawki, zarządza kontami użytkowników oraz uprawnieniami, zarządza kopiami awaryjnymi systemów i bazy danych, przestrzega zasad bezpieczeństwa określonych w politykach bezpieczeństwa i instrukcjach zarządzania systemami, monitoruje i utrzymuje warunki techniczne infrastruktury sprzętowo- programowej, w celu zapewnienia ciągłości i efektywności pracy.
 • Zarządza i realizuje proces bezpośredniego wsparcia użytkowników usług informatycznych, w celu zapewnienia ciągłości pracy w systemach informatycznych.
 • Administruje serwerowniami i sprzętem serwerowym, w celu utrzymania sprawnie działającego informatycznego sprzętu serwerowego
 • Efektywnie zarządza oprogramowaniem komputerowym oraz licencjami, w celu prawidłowego wykorzystywania posiadanych zasobów informatycznych
 • Optymalizuje jakość świadczonych usług informatycznych, przez: monitorowanie procesów: zarządzanie incydentem, zarządzanie wnioskami i zarządzanie problemem, inicjowanie i prowadzenie działań mających w celu podniesienie efektywności wsparcia informatycznego.
 • Bierze udział w opracowywaniu dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, współpracuje z komórką bezpieczeństwa i ochrony informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w Izbie, projektuje, wdraża oraz utrzymuje zabezpieczenia danych i systemów teleinformatycznych zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji, w celu wsparcia procesu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 • Bierze udział w procesie realizacji procesu zakupów sprzętu komputerowego, usług i oprogramowania, w celu wsparcia komórek logistycznych wiedzą informatyczną.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie informatyki lub powyżej 4 lat w obszarze administracji
 • umiejętność argumentowania (konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania, może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych),
 • umiejętność administrowania siecią komputerową,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji,
 • umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadania znajomość bazy danych PostgreSQL
 • znajomość relacyjnej bazy danych MS SQL 2012
 • znajomość strukturalnego języka zapytań €“ SQL
 • znajomość systemu operacyjnego LINUX
 • znajomość systemu operacyjnego Windows Server 2012
Miejsce pracy:
Kraków, małopolskie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-04-13 - 2018-04-26
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.jobs.pl/oferty/hays_poland_sp_z_oo_absolwent_kierunkow_ekonomicznych_finansowych_jezyk_angielski_i_niemiecki_mazowieckie_20130122_094533
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: