Tweet      
nr oferty: 93261 / 2018-09-24
Strona główna
Praca dla informatyków
Młodszy informatyk
Umiejętności komputerowe:
Bazy danych: MS SQL, PostgreSQL,
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Praca w systemie 8 godzinnym. Praca pod presją czasu i czynników stresujących, w warunkach zagrożonych korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).
Stanowisko pracy znajduję się w budynku 7 kondygnacyjnym. Pomieszczenie pracy z dostępem do światła dziennego i sztucznego. Obiekt wyposażony jest w windę oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Zarządza rolami i uprawnieniami użytkowników, nadaje dostęp użytkownikom systemów ZEFIR 2 i OSOZ 2 w celu nadania właściwych uprawnień z zachowaniem zasad Polityki Bezpieczeństwa Systemów
 • Utrzymuje i aktualizuje słowniki dziedzinowe w celu zapewnienia aktualnych danych słownikowych zgodnych z obowiązującymi przepisami
 • Przygotowuje środowisko testowe oraz przeprowadza testy produktów w szczególności wykonuje testy jednostkowe i integracyjne zarządzanych systemów w celu umożliwienia prowadzenia testów nowych funkcjonalności oraz zidentyfikowania potencjalnych błędów wdrażanego oprogramowania
 • Utrzymuje i pielęgnuje środowisko treningowego na potrzeby realizowanych szkoleń, utrzymuje środowisko deweloperskie w celu zapewnienia dostępu do tych środowisk oraz zachowania spójności i kompletności danych w ramach poszczególnych środowisk
 • Monitoruje, eskaluje/alarmuje o przypadkach niedotrzymania parametrów SLA dla centralnych systemów informatycznych w celu kontroli nad prawidłowym realizowaniem umów z Wykonawcami zewnętrznymi oraz zapewnieniem pracy systemu w trybie pracy ciągłej
 • Administruje bezpieczeństwem i ciągłością działania systemów ZEFIR 2 i OSOZ 2 w celu zapewnienia wykonywania przez system jego funkcji biznesowych oraz zapewnienie optymalnej pracy użytkowników
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • łatwość komunikacji (konieczny jest otwarty stosunek do klienta)
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomości środowiska JBoss Application Server 7
 • znajomość bazy danych PostgreSQL
 • znajomość metodyki zarządzania projektem (np. PRINCE 2)
 • znajomość Microsoft Dynamics AX
 • znajomość narzędzi MS Visio, MS Project, CASE
 • znajomość relacyjnej bazy danych MS SQL 2012
 • znajomość strukturalnego języka zapytań €“ SQL
 • znajomość systemu operacyjnego LINUX
 • znajomość systemu operacyjnego Windows Server 2012
Miejsce pracy:
Kraków, małopolskie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-09-24 - 2018-10-24
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.jobs.pl/oferty/grupa_linguajobpl_senior_admin_andamp;_payroll_specialist_with_dutch_za_granica_20130927_102024
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: