Tweet      
nr oferty: 87312 / 2018-06-12
Strona główna
Praca dla informatyków
Specjalista
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy

- kontakt bezpośredni oraz telefoniczny z pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu,
- praca związana ze sprawowaniem nadzoru w zakresie funkcjonowania i zabezpieczania systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne.
- stanowisko pracy usytuowane jest na III piętrze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym,
- w budynku urzędu brak jest windy.

Zakres zadań

 • Realizowanie obowiązków inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem niejawnych systemów teleinformatycznych oraz realizacją zadań poprzez administratorów i użytkowników tych systemów, a zawartych w dokumentacji opracowanej dla poszczególnych systemów.
 • Reagowanie na zaistniałe incydenty teleinformatyczne, przeprowadzanie czynności wyjaśniających, sporządzanie dokumentacji z zaistniałych incydentów teleinformatycznych oraz opracowywanie procedury zaradczej.
 • Kontrolowanie komórek organizacyjnych KWP w Białymstoku w zakresie przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych w oparciu o roczny plan kontroli.
 • Szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa niejawnych systemów teleinformatycznych.
 • Prowadzenie audytów i sprawdzeń systemów niejawnych użytkowanych w KWP w Białymstoku oraz uczestniczenie w tworzeniu i likwidacji stanowisk dostępowych do systemów niejawnych.
 • Uczestniczenie w określaniu poziomu zagrożeń, szacowaniu ryzyka oraz doborze środków bezpieczeństwa fizycznego w zakresie lokalizacji stanowisk systemów niejawnych w celu zapewnienia optymalnego zabezpieczenia przetwarzanych informacji niejawnych oraz w tworzeniu opisu lokalnego środowiska stanowiska komputerowego systemu niejawnego.
 • Nadzorowanie funkcjonowania systemu kontroli dostępu oraz monitoringu, funkcjonujących na terenie obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku usytuowanego przy ul. Sienkiewicza 65.
 • Przeprowadzanie czynności sprawdzających w systemach informatycznych w których przetwarzane są dane osobowe.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu informatycznym, teleinformatycznym lub kierunkach pokrewnych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu organizacji, funkcjonowania i zabezpieczania systemów informatycznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Specjalistyczne przeszkolenie dla administratorów i inspektów bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Miejsce pracy:
Białystok, podlaskie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-06-12 - 2018-06-25
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.jobs.pl/oferty/hays_poland_sp_z_oo_weblogic_middleware_administrator_german_or_english_slaskie_20130122_094610
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: