Tweet      
nr oferty: 90525 / 2018-08-02
Strona główna
Praca dla informatyków
Kierownik ds. Bezpieczeństwa
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:
Zadania:


 • Kierowanie pracą Departamentu Bezpieczeństwa w celu terminowej realizacji przydzielonych zadań, zachowania właściwej organizacji pracy oraz osiągania zamierzonych celów i efektów pracy

 • Nadzorowanie całokształtu spraw związanych z zabezpieczeniem technicznym, zabezpieczeniem przed pożarem, skutkami awarii

 • Nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony środowiska

 • Nadzór nad funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa

 • Opiniowanie dokumentacji technicznej dostarczanej przez kontraktorów

 • Prowadzenie działań mających na celu organizacyjne i gospodarcze przygotowanie przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenie i wykorzystanie załogi w przypadkach awarii, klęsk żywiołowych

 • Prowadzenie kontroli i podejmowanie decyzji w zakresie ochrony środowiska, mających na celu nie przekraczanie wielkości dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń powietrza, nie przekraczanie dopuszczalnych wielkości zanieczyszczeń w ściekach, wodach pochłodniczych i opadowych

 • Opiniowanie planów inwestycyjnych oraz planów związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska wszystkich komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie

 • Koordynowanie działań w zakresie zabezpieczenia fizycznego i technicznego

 • Współpraca z Generalnym Wykonawcą w zakresie dokumentacji i rozwiązań projektowych związanych z bezpieczeństwem procesowym

 • Skuteczny nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, przepisów bhp, p.poż i ochrony środowiska

 • Udział w HAZID/HAZOP/SIL, QRA

 • Udział w zespołach oceny ryzyka (Risk Analysis), związanych z rozwiązaniami projektowymi.

 • Nadzór nad opracowaniem dokumentów wymaganych dla Zakładu Dużego Ryzyka.

 • Udział w odbiorach technicznych.

 • Ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia Departamentu Bezpieczeństwa.Oferujemy:
Oferujemy:


 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy zakładający kilka premii w roku

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony oraz wsparcie w przypadku ewentualnej relokacji

 • Prace w największej grupie chemicznej w Polsce oraz prestiżowym projekcie w skali Europy

 • Możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji

 • Interesującą, pełną wyzwań pracę wymagającą dużej samodzielności w podejmowaniu decyzji i dającą jednocześnie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz przyjazną atmosferę pracy w środowisku profesjonalistów.

Wymagania:
Wymagania:


 • Wykształcenie wyższe €“ preferowane kierunki techniczne związane z chemią, petrochemią

 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych

 • 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

 • Znajomość i doświadczenie w projektowaniu, budowie i eksploatacji systemów bezpieczeństwa

 • Praktyczna znajomość ustawy o ochronie osób i mienia oraz przepisów wykonawczych

 • Umiejętność budowania dobrych relacji pomiędzy personelem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

 • Biegłość w posługiwaniu się dokumentacjami, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, samodzielność i otwartość na nowe rozwiązania, odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy

 • Umiejętność obsługi aplikacji Microsoft Office

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 • Bardzo dobra znajomość dobrych praktyk i standardów w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27XXX, ITIL, COBIT, MS Operations Framework) oraz wymagań prawnych w tym obszarze

 • Umiejętności tworzenia dokumentacji (polityki, procedury, instrukcje)

 • Bardzo dobrej znajomości elementów infrastruktury (systemy operacyjne/wirtualizacja/bazy danych/middleware)

 • Dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatów w obszarze bezpieczeństwa informacji (CISSP, CISA, CISM, CRISC)

 • Doświadczenia w pracy na stanowisku odpowiedzialnym za bezpieczeństwo informacji w instytucjach finansowych będzie dodatkowym atutem.

 • Gotowość do podróży służbowych

 • Czynne prawo jazdy Kat. B

 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego.

Miejsce pracy:
, śląskie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-08-02 - 2018-09-01
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.praca.pl/integration-verification-engineer_321816.html
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: